Bardzo ważną grupę stanowią społecznicy, o których wspominaliśmy już w przypadku lekarzy, a także urzędnicy i przedsiębiorcy. Grupa ta powinna być reprezentowana przez znacznie większe grono osób, ale ramy organizacyjne Szlaku Znakomitych Zakopiańczyków na to nie pozwoliły. Niewątpliwie na szczególne wyróżnienie zasługuje tu, niemal zupełnie zapomniana, Klara Jelska, która poświęciła swoje życie ratowaniu zdrowia ubogiej młodzieży, a założone przez nią w 1912 roku Towarzystwo Domów Zdrowia Polskiej Młodzieży Katolickiej „Odrodzenie” odegrało, obok starszego o trzynaście lat Towarzystwa Polskiej Młodzieży Uczącej się „Bratnia Pomoc”, ważną rolę społeczną i wychowawczą.

Ksawery Franciszek Prauss

(1874–1925)

Rodzina Małkowskich

Rodzina Trybułów

Leonard Zwoliński

(1863–1933)

Eugeniusz Zaczyński

(1899–1964)

Stanisław Karpowicz

(1869–1936)

Klara Jelska

(1868–1948)