Ważną grupę osób stanowią lekarze. Rozwój Zakopanego jako Stacji Klimatycznej spowodował napływ wyspecjalizowanych medyków, bez których nie mogłyby funkcjonować zakłady wodolecznicze, domy zdrowia, prywatne kliniki oraz powstającej w późniejszych latach sanatoria. Stosunkowo wcześnie, bo w 1899 roku powstał w Zakopanem miejscowy szpital, ufundowany przez doktora Tomasza Janiszewskiego, ówczesnego lekarza klimatycznego. Przykład społecznej postawy dał już w 1873 roku dr Tytus Chałubiński, który bezinteresownie szedł z pomocą chorym podczas epidemii cholery. W latach późniejszy wielu zakopiańskich lekarzy prowadziło działalność społeczną, m.in. zabiegając o udostępnienie możliwości leczenia ubogiej młodzieży.

Rodzina Dłuskich

Wenanty Piasecki

(1832–1909)

Józef Żychoń

(1869–1949)

Adam Sokołowski

(1898–1984)

Olgierd Sokołowski

(1882–1944)

Gustaw Nowotny

(1882–1944)

Tadeusz Mischke

(1864–1944)

Tomasz Wiktor Janiszewski

(1867-1939)

Wacław Kraszewski

(1872–1931)

Stefan Jasiński

(1893–1951)

Andrzej Chramiec

(1859–1939)

Bronisław Chwistek

(1856–1922)

Teodor Birula-Białynicki

(1886–1956)