Ważniejsze miejsca: Muzeum Tatrzańskie przy ul. Krupówki

Bibliografia: Pinkwart M., Zdebski J., 1988; Radwańska-Paryska Z. Paryski W. H., 1995; Cichocki W., Cisło G., 1999; Cichocki W., 2012. [ZM]

Urodził się 30 kwietnia 1891 roku w Krakowie. Był zoologiem, działaczem ochrony przyrody, popularyzatorem wiedzy przyrodniczej, muzeologiem, profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1944–1949).

W Zakopanem mieszkał w latach 1921–1930, pełniąc funkcję inspektora ochrony przyrody i łowiectwa w tatrzańskich dobrach Fundacji Kórnickiej. Równocześnie był kustoszem Działu Przyrodniczego w Muzeum Tatrzańskim (1927–1930) oraz prezesem Oddziału Zakopiańskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1928–1929). W 1949 roku wrócił do Zakopanego, gdzie zmarł 15 marca 1954 roku. Pochowany został na Nowym Cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej.

Był autorem licznych prac naukowych i popularnonaukowych z dziedziny ornitologii (np. Ptaki naszych gór, wyd. 1, Poznań 1930; wyd. 2, Warszawa 1949). Napisał dla młodzieży opowieść o niedźwiedziu tatrzańskim (Najhrubszy gazda, Warszawa 1952). Był zwolennikiem utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Galeria zdjęć