Ważniejsze miejsca: kościół pw. Najświętszej Rodziny przy Krupówkach; grób na Nowym Cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej

Bibliografia: Długołęcka-Pinkwart L., Pinkwart M., 1994.

Urodził się 23 stycznia 1888 roku w Rzeszowie. Kapłan, publicysta. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie ukończył krakowskie seminarium duchowne. Przyjechał do Zakopanego w roku 1914 i został katechetą w tutejszym gimnazjum.

Był działaczem organizacji religijnych i społecznych, wydawcą miesięcznika „Pod Znakiem Maryi”, autorem podręczników do katechezy, opowiadań, kazań i wielu innych tekstów. W czasie drugiej wojny światowej działał w tajnym nauczaniu. W 1948 roku przeszedł na emeryturę.

Zmarł w Zakopanem 9 czerwca 1951 roku.

Galeria zdjęć