Ważniejsze miejsca: grób na Nowym Cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej.

Bibliografia: Długołęcka-Pinkwart L., Pinkwart M., 1994. [MK]

Urodził się 6 grudnia 1890 roku w Nowym Targu. Leśnik, działacz społeczny. Studiował na Akademii Ziemiańskiej w Wiedniu i na Politechnice Lwowskiej. Służył w armii austriackiej.

W 1921 roku został nadleśniczym w dobrach zakopiańskich Władysława Zamoyskiego. Pracował przy odtworzeniu lasów tatrzańskich zdewastowanych na skutek przemysłowej eksploatacji Tatr. Po śmierci Zamoyskiego został pracownikiem stworzonej przez niego Fundacji Zakłady Kórnickie. Od 1928 roku był nadzorcą lasów tatrzańskich z ramienia państwa.

Działał w wielu organizacjach społecznych na terenie Zakopanego, publikował w zakopiańskich i ogólnopolskich czasopismach, jest autorem szeregu tekstów  przyrodniczych i historycznych. Zbudował w Zakopanem dom przy ulicy Chałubińskiego, dziś już nieistniejący.

Zmarł w Zakopanem 30 marca 1931 roku. Jego synem był Adam Liberak (1921–2006), dziennikarz, działacz turystyczny i scenarzysta filmowy.

Galeria zdjęć