Ważniejsze miejsca: kościół pw. Najświętszej Rodziny przy ul. Krupówki, stara plebania przy ul. Kościeliskiej, ul. Kaszelewskiego, willa „Kaszelówka” przy ul. Kościeliskie 21b, kościół pw. Św. Kazimierza w Kościelisku, grób na Nowym Cmentarzu przy ul. Nowotarskiej.

Bibliografia: Długołęcka-Pinkwart L., Pinkwart M., 1994; Pinkwart M., Długołęcka-Pinkwart L., 2006; Moździerz Z., 2006. [ZM]

Urodził się 1 listopada 1866 roku w Ustrzykach Dolnych. Był drugim, po ks. Józefie Stolarczyku, proboszczem zakopiańskim. Jego ojciec uciekł z Syberii z zesłania, zmieniając nazwisko z Kuszelewski na Kaszelewski.

Początkowo studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, którego nie ukończył. W 1888 roku przeniósł się do Krakowa wstępując do Seminarium Diecezjalnego, a po święceniach (1891) skierowany został do Zakopanego, gdzie był wikarym ks. Stolarczyka. Po jego śmierci w 1893 roku administrował parafią, a w sierpniu 1894 roku został proboszczem. Jego wielką zasługą było ukończenie w 1896 roku budowy nowego kościoła parafialnego pw. św. Rodziny (dziś: Naświętszej Rodziny) oraz jego wyposażenie (1899). Założył też ochronkę oraz pierwsze przedszkole w Zakopanem, w przebudowanej starej plebanii (1899).

W 1901 roku zainicjował i zrealizował postawienie krzyża na Giewoncie, wykonanego w Fabryce Józefa Goreckiego w Krakowie. Z jego inicjatywy powstał też Nowy Cmentarz przy ul. Nowotarskiej (1908).

Działał też społecznie oraz uczestniczył w gremiach samorządowych. W 1913 roku zrezygnował z probostwa i przeniósł się do Kościeliska, gdzie zainicjował budowę kościoła pw. św. Kazimierza wg proj. Eugeniusza Wesołowskiego (1916) i przyczynił się do powstania parafii (został jej pierwszym proboszczem). Po przejściu na emeryturę w 1918 roku wrócił do Zakopanego. Po dwóch latach wyjechał do Krakowa, by na kilka miesięcy przed śmiercią wrócić ponownie pod Giewont w 1935 roku i zamieszkał w willi „Kaszelówka” przy ul. Kościeliskiej, u swoich sióstr. Zmarł 18 listopada 1935 roku i został pochowany na Nowym Cmentarzu przy ul. Nowotarskiej.

Galeria zdjęć