Ważniejsze miejsca: skocznia Wielka Krokiew, kościół pw. św. Kazimierza w Kościelisku.

Bibliografia: Radwańska-Paryska Z., Paryski W.H., 1995; Długołęcka-Pinkwart L., Pinkwart M., 1994. [MK]

Urodził się 19 grudnia 1889 roku w Suchej Koło Żywca. Kapłan katolicki, kapelan wojskowy, taternik, działacz społeczny. Z górami i wspinaczką zetknął się w czasie studiów w Innsbrucku przez pierwszą wojną światową, gdzie działał w zarządzie akademickiego klubu alpinistycznego.

Na Podhalu przebywał w latach 1917–1934. Był kapelanem wojskowym, katechetą, dyrektorem zakopiańskiego gimnazjum „Szarotka” (1927–1932) oraz proboszczem w Kościelisku 1932–1934). Działał w Sekcji Turystycznej, Zarządzie Głównym i Sekcji Ochrony Tatr PTT, propagował ochronę przyrody tatrzańskiej i turystykę.

W latach 1921–1924 intensywnie uprawiał taternictwo. Wspinał się między innymi z Mieczysławem Świerzem oraz Adamem i Marianem Sokołowskimi. Był autorem szeregu nowych dróg wspinaczkowych w Tatrach.

Z powodu nominacji na stanowisko kapelana prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego wyjechał do Warszawy. W czasie drugiej wojny światowej przebywał w Rumunii, następnie wrócił do kraju. W latach 1946–1949 był proboszczem parafii w Szaflarach. Zmarł 19 października 1958 w Liszkach koło Krakowa.

Galeria zdjęć