Ważniejsze miejsca: klasztor sióstr sercanek przy ul. Jana Pawła II 1 – tablica pamiątkowa

Bibliografia: Pinkwart M., 2012; Długołęcka-Pinkwart L., Pinkwart M., 1994. [MK]

Urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli. Na chrzcie otrzymał imię Rajmund. Zakonnik, kapłan, franciszkanin, misjonarz i dziennikarz. W 1910 roku wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych, w 1918 przyjął święcenia kapłańskie.

W Zakopanem leczył się z powodu gruźlicy, na którą zachorował w czasie studiów teologicznych. W sierpniu 1920 pierwszy raz przyjechał do Zakopanego i spędził tu osiem miesięcy. Pełnił wówczas funkcję kapelana Szpitala Klimatycznego oraz sanatorium Bratniej Pomocy na Ciągłówce. W Zakopanem Kolbe miał wpaść na pomysł wydawania katolickiego miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”. Wyjechał w kwietniu 1921 roku. Ponownie odwiedził Zakopane we wrześniu 1926 roku, także ze względów zdrowotnych. Mieszkał wówczas przez osiem miesięcy w klasztorze sióstr sercanek na Łukaszówkach, stosując leczenie klimatyczne. Po wyjeździe kilka lat spędził jako misjonarz w Japonii.

Zakopane odwiedził po raz kolejny w 1936 roku, kiedy wrócił z Japonii. Spędził tu trzy tygodnie, mieszkał, jak kiedyś, w klasztorze sióstr sercanek, a potem przyjechał jeszcze we wrześniu 1937 z powodu nawrotu gruźlicy. Był pod Giewontem także w maju 1938 i 1939 roku, kiedy przez cztery tygodnie poddawał się leczeniu klimatycznemu

Zginął w obozie zagłady w Auschwitz 14 sierpnia 1941 roku. Ogłoszony męczennikiem i kanonizowany przez papieża Jana Pawła II 10 października 1982 roku.

Galeria zdjęć