Ważniejsze miejsca: Nowy Cmentarz przy ul. Nowotarskiej, willa „Hanka” przy ul. Grunwaldzkiej 8

Bibliografia: Pinkwart M, Zdebski J., 1988; Radwańska-Paryska Z., Paryski W. H., 1995; Pinkwart M., Długołęcka-Pinkwart L., 2006. [ZM]

Żona Alojzego Josta, Matylda z Nowaków, siostra Juliana Nowaka (prof. UJ i w 1922 r. premiera), urodziła się 11 września 1882 roku w Okociumiu. Od 1908 roku mieszkała w Zakopanem i uczyła w szkole podstawowej (1908–1950), a także w wieczorowej Szkole Przemysłowo-Handlowej (1925–1939). W czasie okupacji niemieckiej uczestniczyła w tajnym nauczaniu. Zajmowała się historią zakopiańskiego szkolnictwa.

Matylda Jostowa zmarła czterdzieści pięć lat po swoim mężu, 16 lipca 1977 roku. Synem Alojzego i Matyldy Jostów był Henryk Jost (1921–2013), inżynier mechanik, badacz dziejów przemysłu tatrzańskiego.

Galeria zdjęć