Ważniejsze miejsca: grób na Nowym Cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej

Bibliografia: Wnuk M. [red.], 2012; Długołęcka-Pinkwart L., Pinkwart M., 1994. [MK]

Urodził się 21 sierpnia 1893 roku w Skopówce koło Kołomyi. Studiował we Lwowie, brał udział w obronie miasta w 1918 roku.

W 1922 z powodu gruźlicy przeniósł się na stałe do Zakopanego. Był długoletnim nauczycielem gimnazjum, a następnie Liceum Ogólnokształcącego „Liliana”. Działał w harcerstwie i innych organizacjach społecznych. W czasie wojny członek Miejskiej Delegatury Rządu pseudonim „Mały”, współpracownik AK oraz aktywny organizator tajnego nauczania.

Zmarł w Zakopanem 21 sierpnia 1964 roku.

Galeria zdjęć